OmniProcess - Historik

Tryckgivaren VEGABAR54 från Vega kan monteras genom en PASVE ventil. Vill du veta mer? Historik. OmniProcess AB bildades i juni 2002 genom en sammanslagning av Kontram AB och Bergman & Beving Process.
Bergman & Bevings avsikt med förvärvet av Kontram AB och bildandet av OmniProcess är att ge oss möjligheter att växa ytterligare genom att tillföra de resurser som fört fram koncernen till en ledande position inom teknikhandel i Norden."
Post a Comment

Popular Posts

The Arctic Circle Design Forum

Digital Storytelling

Mexico open for business

Continued Stable Profit Development for Raute